Med vänlig hälsning

Harmaahurstin Iisak

4/4-2014     BH- Prov       Godkänd

5/4- 2014    sök prov klass 1    270p    ÅBSK

6/9-2014     Lydnads prov klass 1  188p ÅBSK

7/9-2014     Lydnads prov klass 2   178p ÅBSK

28/6- 2014  sök prov klass 2    287p    ÅBSK

6/12-2014   sök prov klass 3    285p    ÅBSK

11/4-2015   sök prov klass 3     279p   ÅBSK

12/4-2015   spår prov klass 1    283p   ÅBSK

2/6-2015     sök prov klass 3      269p   Finland

12/9-2015   sök prov klass 3      296p   CHAMPION!!    ÅBSK

13/9-2015   spår prov klass 2    285p    ÅBSK

24/1-2016  Godkänt doftprov i Nose work ( Eukalyptus )  Sverige

10/4-2016   spår prov klass 3    264p    ÅBSK

24/4-2016   MH  Godkänd        Nacka BK  Sverige 

21/5-2016   spår prov apell     Hagfors BK  Sverige

28/5-2016   sök prov klass 3      278p   ÅBSK

29/5-2016   spår prov klass 3     286p   ÅBSK

5-7/8-2016  FM  sök  261p  Fnland

9/4-2017 Rallylydnad 93p 

23/4-2017 Rallylydnad 100p

23/4-2017 Rallylydnad 90p RTK1

3-6.8-2017 FM Sök 275p och silver!!! ❤

15-17-2017 NOM Danmark 419,50p

9/6-2018 Spår prov klass 3  287p ÅBSK